Przejdź do treści

Rak piersi – przeciwdziałanie i leczenie

Nowotwór piersi to wysoce śmiercionośny nowotwór stanowiący najpospolitszą wśród kobiet przyczyną śmierci powiązanych z schorzeniami nowotworowymi. Jego optymalnie rychłe wykrycie daje jednakże widoki na skuteczne wyzdrowienie, z tej przyczyny tak znacząca jest profilaktyka.

Zapobieganie rakowi piersi

Zaleca się, aby każda kobieta, która znajduje się powyżej 20 roku życia, w samodzielny sposób i z dochowaniem optymalnej regularności, sprawdzała swoje piersi. W odniesieniu do kobiet w wieku rozrodczym, takie badanie najstosowniej jest wykonywać 2-3 dni po tym jak zakończy się menstruacja, natomiast w przypadku kobiet po przekwitaniu samobadanie piersi powinno się wykonywać raz na miesiąc, najwłaściwiej w dokładnie ustalonym terminie (np. 1-ego lub 10-tego dnia miesiąca).

Samokontrola odnośnie do wczesnego wykrywania nowotworu piersi polega nie wyłącznie na monitorowaniu czy nie pojawiły się anomalie w postaci widocznych wypukłości albo anomalie w ubarwieniu skóry piersi czy też brodawki, ale ponadto czy węzły chłonne pod pachami nie powiększyły się bądź także czy po naciśnięciu brodawki nie wydziela się z niej krwista albo surowicza wydzielina. Te wszystkie anomalie mogą być skutkiem nowotworu piersi i z tego powodu ich rychłe wykrycie zwiększa widoki na sukces w terapii.

Z pominięciem klasycznego, samodzielnego badania piersi można wyodrębnić również badanie USG piersi i mammografię. Badanie USG zalecane jest młodym kobietom pomiędzy 25, a 40 rokiem życia i powinno się je przeprowadzać raz na 2 lata. Wynika to z faktu, że piersi u młodych kobiet składają się przeważnie z tkanki gruczołowej co upraszcza badanie ultrasonografem. Tymczasem mammografia (czyli prześwietlanie piersi przy użyciu promieni rentgenowskich) powinna być wykonywana przez kobiety po 40 roku życia, ponieważ wówczas piersi kobiety składają się w tym momencie już przede wszystkim z tkanki tłuszczowej. Mammografię również należy wykonywać minimalnie raz na 2 lata by na czas namierzyć wszelkie nieprawidłowości.

Leczenie nowotworu piersi

Jeśli podczas jakiegokolwiek z badań okaże się, że w piersiach pojawiły się anomalie nowotworowe, istotne jest zastosowanie optymalnej metody leczenia. Zależy ona nie wyłącznie od stadium zaawansowania, ale dodatkowa od typu nowotworu. Najistotniejsze z nich to leczenie operacyjne, chemioterapia i radioterapia.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą kuracji raka piersi jest leczenie operacyjne. Jego skuteczność kwalifikuje się na orientacyjnie 70%. W wypadku odpowiedniej dokładności operacji oraz optymalnie wcześnie wykonanego zabiegu można mieć nadzieję, że nie będzie komplikacji oraz przerzutów, co spotęguje prawdopodobieństwo na przeżycie na przestrzeni 5 lat po operacji.

Chemioterapia, czyli kuracja raka piersi przy pomocy odpowiednio skonfigurowanych substancji przeciwnowotworowych może być stosowana na różnych stadiach choroby. Po pierwsze znajduje ona wykorzystanie przed operacją (chemioterapia przedoperacyjna) w momencie kiedy anomalia nowotworowa jest spora (powyżej 5 centymetrów), a komórki nowotworowe pojawiły się również w węzłach chłonnych. Po drugie, wykorzystuje się ją także jako dopełnienie po leczeniu chirurgicznym (chemioterapia uzupełniająca). Ma ona wówczas na celu unicestwienie komórek nowotworowych, które znalazły się w następnych organach. Chemioterapię wykorzystuje się również przy kuracji zaawansowanego stadium nowotworu piersi z silnymi przerzutami. Ma to na celu minimalizowanie ryzyka wzrostu nowotworu i przedłużenie życia.

Radioterapia tymczasem polega na naświetleniu miejsca, gdzie też znajdował się nowotwór, ale również otoczeniu węzłów chłonnych. Stosuje się w tym celu promieniowanie jonizujące. Radioterapia to sposób kuracji nowotworu piersi w przypadku nowotworu inwazyjnego, który zaskutkował koniecznością wykorzystania mastektomii lub też podczas gdy występuje wysokie ryzyko wznowienia nowotworu w związku z obecnością komórek nowotworowych w nie mniej niż 4 węzłach chłonnych.